Zasada pierwsza: „Sharks never stop moving forward” (Rekiny nigdy nie przestają poruszać się do przodu). Zasada trzecia: „Sharks are always curious and learning” (Rekiny są zawsze ciekawe i zawsze się uczą). Te dwie (z sześciu), jakże proste zasady zaczerpnąłem z audiobuka „Swim” by Walter Bond. O co tu chodzi?