Everyday English 21 (season 2) – Reward.

21 część EVERYDAY ENGLISH dla wszystkich CHCĄCYCH rozwijać się językowo. Tym razem rzucamy okiem na słowo REWARD, oczywiście w komunikatywnych kolokacjach.

Rozwijajcie się niczym BESTIE. Sharks never stop swimming.

Enjoy 😊 Kornel THE ENGLISH SHARK Paszkiewicz. Step by Step.

Notatka treningowa:

reward sb with sth

The boss rewarded the worker with a bonus.

nagradzać kogoś czymś

Szef nagrodził pracownika premią.

get a reward for sth otrzymać nagrodę za …
to be amply / generously / handsomely / highly / well / duly rewarded for sth

The young players were duly rewarded for their win with medals.

zostać obficie / hojnie / godziwie / wysoko / dobrze / należycie wynagrodzonym za …

Step by Step. Kornel Paszkiewicz

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *