Footie Phrases 6 –

all-rounder VS specialist.

Językowa Liga Mistrzów (s.21/22)

W zasadzie wszyscy moi językowi podopieczni już podczas pierwszego TRENINGU JĘZYKOWEGO rzucani są na głęboką wodę. Tu zaczyna się … SWIMMING WITH THE SHARKS. I jednym z głównych zadań moich podopiecznych jest przeczytanie książki „The Mixer – the Story of Premier League Tactics” by Michael Cox. Oczywiście „po angielsku”. Dzisiaj uchylam Wam „rąbka tajemnicy” z tej książki, jednocześnie zaznajamiając Was z wyrażeniem „all-rounder”.

Bądźcie na bieżąco i tydzień po tygodniu (WEEK BY WEEK, STEP BY STEP) rozwijajcie się językowo. Zapraszam. Kornel THE SHARK Paszkiewicz.

Step by Step. Kornel THE SHARK Paszkiewicz 😊

Notatka treningowa:

Fragment książki „The Mixer”:

In the early 1990s there were very specific demands for every position – defenders simply defended, attackers simply attacked. But gradually positions became more all-encompassing, with defenders expected to start attacking moves and attackers encouraged to start defensive pressure. Players were increasingly all-rounders rather than specialists.

Tłumaczenie Kornela:

We wczesnych latach dziewięćdziesiątych każda pozycja charakteryzowała się swoimi wymaganiami – obrońcy po prostu bronili, napastnicy po prostu atakowali. Ale stopniowo pozycje stawały się bardziej całościowe (wymagające wszechstronności), gdzie od obrońców oczekiwało się rozpoczynania akcji ofensywnych a napastników zachęcało się do rozpoczynania pressingu w defensywie. Zawodnicy stopniowo stawali się bardziej wszechstronni aniżeli wyspecjalizowani w jednym aspekcie.

all-rounder

He’s an all-rounder.

zawodnik wszechstronny (np. potrafiący zagrać na kilku pozycjach).

Step by Step. Kornel Paszkiewicz

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *