Everyday English 6 (season 2) – DELIVER

– połączenie Everyday English i Footie English

Co się dzieje z Kornelem kiedy wstaje o … 4:16 w poniedziałek 😊 😊 😊

Zapoznajcie się ze słowem DELIVER w pięknym połączeniu EVERYDAY ENGLISH z FOOTBALL ENGLISH. Definitely, Kornel delivered because Kornel delivered quality content to You 🙂 Enjoy 🙂

Notatka treningowa:

deliver = dostarczać, doręczać, dowozić (np. towar do sklepu) (EVERYDAY ENGLISH)

deliver something to somebody = dostarczać coś komuś

I delivered the book to my daughter.

She delivered the documents to me.

The courier will deliver the package to me tomorrow.

They deliver food to our company twice a week.

The postman delivered the letter to me yesterday.

Ronaldo delivered again = Ronaldo znowu „zrobił swoje” / „dał jakość” / „zagrał na swoim poziomie” / pomógł zespołowi, etc. (FOOTIE ENGLISH)

Step by Step. Kornel Paszkiewicz

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *