Językowy sezon 21 / 22 – TRAILER (zapowiedź)

Oficjalny TRAILER (zwiastun) drugiego SEZONU JĘZYKOWEGO ze Step by Step. Kornel Paszkiewicz.

Start niebawem, niemniej jednak już teraz „zapnijcie pasy”. Będzie się działo, zarówno w świecie piłkarskim (FOOTBALL ENGLISH), jak i codziennym (EVEYDAY ENGLISH).

It takes PRONUNCIATION + ACCENT (LISTENING) +

VOCABULARY to understand the SHARKS.

=

Potrzeba WYMOWY + AKCENTU (SŁUCHANIA) +

SŁOWNICTWA, żeby zrozumieć REKINY.

Anthony Taylor:

Link: https://www.bbc.com/sport/football/58076915

That’s the bottom line.

The bottom line is that

The bottom line is that we have to finish thos project by the end of August.

To jest sedno sprawy.

Sednem sprawy jest to, że …

è That’s the most important thing.

è That’s the key thing / issue.

reflect on

What do you reflect on?

I reflect on changing my work.

zastanawiać się nad czymś, głęboko nad czymś rozmyślać

è think about / consider.

It’s irrelevant.

 

Meeting with them is irrelevant.

To nie jest istotne / Nieważne.

è It’s not important

è It’s not necessary.

It highlights the importance of ….

 

It highlights the importance of meeting next week.

To uwypukla / podkreśla konieczność …

è It’s very important to

UP FOR STH / DOWN FOR STH -> https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/the-english-we-speak/ep-210719

What are you down for?

I’m down for going on holiday.

I’m down.

Na co masz ochotę?

I’m sad / disappointed.

What are you up for?

I’m up for swimming in the lake.

Na co masz ochotę?
What do you want to do?

What would you like to do?

What do you feel like doing?

I want to learn English.

I’d like to eat lunch.

I feel like watching this film.

What are you game for?

I’m game for watching the match.

Na co masz ochotę?

Step by Step. Kornel Paszkiewicz

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *