Season 1, Part 10: Circumstances alter cases.

Notatka treningowa:

Circumstances alter cases.

Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.

Given the circumstances, I have to stay home.

Biorąc pod uwagę okoliczności, muszę zostać w domu.

I have to alter my plan.

Muszę zmieniać / zmodyfikować swój plan.

There are plenty of coronavirsus cases in the world.

Jest mnóstwo przypadków koronawirusa na świecie.

Step by Step. Kornel Paszkiewicz