S1, P9 – Everyday English: Analiza artykułu (Van Dijk)

Notatka treningowa:

despite

Despite the lockdown, I’m working from home.

Despite working from home, I keep in touch with my students.

mimo, pomimo

Pomimo lockdownu, pracuję z domu.

Pomimo pracowania z domu, mam kontakt ze swoimi uczniami.

I’m a firm believer that

I’m a firm believer that the lockdown will come to an end before long.

Głęboko wierzę w …

Głęboko wierzę, że lockdown skończy się niedługo.

Within difficulty lies opportunity

W trudnościach rodzi się szansa

With Kornel’s help, I’ll improve my English.

Z pomocą Kornela poprawię swój angielski.

Link do artykułu: https://www.bbc.com/sport/football/54590771?fbclid=IwAR3aSBT9-2h8cGUypcYLX0uaTluEqJx6BIb8xRjv08EaMOc48FmLaJ5tAxY

Step by Step. Kornel Paszkiewicz